CERRAHİ - HİJYEN

 
Kullanım Şekli :

Hijyenik El Dezenfeksiyonu: En az 3 ml sept CH El Antiseptiğini avucunuzun içine alınız, ellerinizin tüm yüzeyini ıslatacak şekilde hijyen kurallarına göre 30 saniye boyunca ovunuz

Cerrahi El Dezenfeksiyonu: En az 5 ml sept CH El Antiseptiğini avucunuzun içine alınız, ellerinizi ve dirsek bölgesine kadar kollarınızı tamamen ıslatacak şekilde hijyen kurallarına göre 3 dakika boyunca ovunuz.

Adeno, Poliovirus ve Murine Norovirus kontamine ellerde işlem 2. Kez uygulanmalıdır.

3 saat süresince dezenfeksiyon etkinliği devam eder.

Formülasyon Şekli :

Sıvı

Aktif Maddeler :

Ethanol % w/w 70.0,

Propanol % w/w 0.5,

Klorheksidin glukonat % w/w 0.5

Yardımcı Maddeler :

Yumuşatıcı maddeler (%1,3) , Esans(%0,2), pH dengeleyici (%0,05) ve Deiyonize su

Zararlı Türü Uygulama alanı ve şekli Uygulama miktarı Uygulama aralığı
Bakterisid:S.AureusATCC6538, P. aeruginosaATCC15442, E.hiraeATCC10541, E.coliK12 NCTC10538, El-Cilt 3-5 ml Temas öncesi
Fungusid: C. Albicans ATCC10231, Hijyenik -Cerrahi 3-5 ml Temas öncesi
Virus İnaktive Edici:Adenovirus type 5,  Poliovirus type 1, Murine Norovirus ,Strain S99 Berlin Dezenfeksiyonu 3-5 ml Temas öncesi

ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİ
Bakterisit (Tüberkülosit, MRSA, VRE dahil), Fungusit, Virüs inaktive edici (HBV / HIV, HCV, HSV, Papova / Polyoma, Adeno, Polio, Vaccinia virus)

KULLANIM ALANLARI
El ve cilt dezenfeksiyonunda, Hijyenik ve cerrahi el dezenfeksiyonunda, eldiven giyilmeden önce ve çıkarıldıktan sonra, ameliyatlardan, eksizyonlardan, ponksiyonlardan ve enjeksiyonlardan önce, cilt antisepsisi için, hastanın sağlam derisi ile temas sonrası (nabız, tansiyon ölçümü, fizik muayene), hasta bakımı sırasında, ellerin kirli bölgeden temiz bölgeye taşınmasında dezenfeksiyona yardımcı olarak kullanılır. Nötropenik ve immünsüpresif hastalarla temastan önce, İzolasyon odasında bulunan hastalarla temastan önce ve sonra, invaziv girişimlerde, el yıkama lavabolarının yeterli sayıda olmadığı alanlarda, özellikle iş yükünün, hasta sayısının yoğun olduğu ünitelerde, yağ bezlerinin yoğun olduğu cilt bölgelerinin dezenfeksiyonunda kullanılır. Serinletici kompreslerde kullanımı önerilir. Ürünün raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

Etki Süresi
Hijyenik el dezenfeksiyonunda 30 sn.
Cerrahi el dezenfeksiyonunda 3 dk.

Elma® Buharlı Alet Temizleyiciler

Kimler Çevrimiçi

18 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi