CERRAHİ - HİJYEN

 
Kullanım Şekli :

Hijyenik El Dezenfeksiyonu: En az 3 ml septGEL El Antiseptiğini avucunuzun içine alınız, ellerinizin tüm yüzeyini ıslatacak şekilde hijyen kurallarına göre 30 saniye boyunca ovunuz.

Adeno, Poliovirus ve Murine Norovirus kontamine ellerde işlem 2. Kez uygulanmalıdır.

Cerrahi El Dezenfeksiyonu: En az 5 ml septGEL El Antiseptiğini avucunuzun içine alınız, ellerinizi ve dirsek bölgesine kadar kollarınızı tamamen ıslatacak şekilde hijyen kurallarına göre 3 dakika boyunca ovunuz. Kuruduktan sonra eldiven giyiniz.

Formülasyon Şekli :

Sıvı

Aktif Maddeler :

Ethanol % w/w 70.0,

2-Propanol % w/w 0.5

Yardımcı Maddeler :

Yumuşatıcı maddeler (%1,3) , Esans(%0,2), pH dengeleyici(%0,05) ve Deiyonize su

Zararlı Türü Uygulama alanı ve şekli Uygulama miktarı Uygulama aralığı
Bakterisid:S.AureusATCC6538, P. aeruginosaATCC15442, E.hiraeATCC10541, E.coliK12 NCTC10538, El-Cilt 3-5 ml Temas öncesi
Fungusid: C. Albicans ATCC10231, Hijyenik -Cerrahi 3-5 ml Temas öncesi
Virus İnaktive Edici:Adenovirus type 5,  Poliovirus type 1, Murine Norovirus ,Strain S99 Berlin Dezenfeksiyonu 3-5 ml Temas öncesi

Antimikrobiyal Özellikleri
Bakterisit (Tüberkülosit, MRSA dahil, Fungusit, Virüsit (HBV/HIV, HCV, Papova/Polyoma, Adeno, Polio, Vaccinia virüs)

Kullanım Alanları
Losyonu hijyenik el yıkamasında, dekontamine edici vücut yıkamasında, gıda üretim ve işleme sanayinin tüm alanlarında, hastanelerde, bakım evleri ve doktor muayenehanelerinde dezenfeksiyona yardımcı olarak kullanılır. Mutfaklarda, hastanelerde, bakım evlerinde ve gıda endüstrisinde enfeksiyona karşı profilaksi için yardımcıdır. Özellikle tıp alanında muayenelerden önce ve sonra, diğer medikal ve bakım uygulamalarında, mutfaklarda çalışan personelin ve temizlik personelinin enfeksiyon zincirinin elden ele ve elden objelere taşınmasının önlenmesinde, idrarını tutamayan hastalarda ve yatalak hastalarda yumuşak cilt temizliğinde yardımcıdır. Aynı zamanda cildin dekontaminasyonunda, vücut yıkamalarında kullanıldığı gibi özellikle MRSA bulaşmış hastalarda veya diğer antibiyotik dirençli (vankomisin dirençli enterococcus gibi) mikroorganizmalar ile kontaminasyonda ve dekontamine edici vücut yıkamaları gereken tüm uygulamalarda kullanılır. Hassas cilt bölgeleri, çatlamış ciltler ve mukoz membran için, örneğin doğum sırasında genital bölge yıkamalarında kullanımı uygundur. Bu özellikle çok hassas cilde sahip hastalarda ve immunosuppressive / yatalak hastalarda önemlidir.  

Elma® Buharlı Alet Temizleyiciler

Kimler Çevrimiçi

14 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi