Etken ve yardımcı maddeler

%20 Glutaraldehit, Ethan-1,2-diol, korozyon inhibitörü, kompleksleştiriciler, noniyonik tensitler, koruyucular ve eksipient maddelerini içerir.

Ürün Tipi
Glutaral Extra solüsyonu, tıbbi aletlerin temizliğinde ve dezenfeksiyonunda kullanılan kombine bir preparattır. Formaldehit içermez. Ürün kendini geniş etki spektrumu, iyi temizleme gücü ve buna ek olarak kullanım çözeltisinin kokusuz olması ile gösterir.

Antimikrobiyal Özellikleri
Bakterisit ( Mycobacterium tuberculosis, MRSA dâhil ), Fungusit, Virüsid ( HBV/HIV, Polio, Papova, Adeno ve Vaccinia virüsleri dâhil)kısa süreli etki; %10 dozda 5dakika (1/10 oranında seyreltilir) Sporisit etki ise %10 dozda 15dakika(1/10 oranında seyreltilir.) pH: 6,5-7,5

Kullanım Alanları
Glutaral Extra solüsyonu, bükülür, bükülmez, termostabil endoskoplarda, dental alan, kulak, burun ve boğaz gibi tüm cerrahi aletlerde ayrıca MIC aletlerin soğuk sterilizasyonunda ve dezenfeksiyonunda kullanılır. Aynı zamanda ultrasonik banyolarda da kullanımı uygundur. Glutaral Extra solüsyonu kauçuk, lastik, cam, tahta, porselen ve paslanmaz çelik malzemelerle uyumludur.

Kullanım Şekli
Manuel dezenfeksiyon işlemlerinde
Daldırma
Glutaral Extra solüsyonundan dezenfeksiyon küvetinde istenilen oranda çözeltisi hazırlanır, içerisine işlem görmüş hasarsız, sağlam aletler daldırılır. Tüm yüzeyler ve boşluklar çözelti ile temas etmelidir. Kirlenmiş çözeltileri yenisi ile değiştirilir. Etki süresi geçtikten sonra aletleri temiz su ile durulanır ve kuruması için beklenir. Tüm sirkülâsyon prosedürleri için uyumludur. Ambalajı açılmış ürünü 75 gün sürede kullanınız. Dezenfeksiyon çözeltisi 28 gün boyunca kullanılabilir. Bununla birlikte çözeltide gözle görülür bir kirlenme meydana gelirse yenisi ile değiştirilmesi tavsiye edilir.
Otomatik makine dezenfeksiyon işlemlerinde
Ultrasonik yıkama banyoları ve yarı otomatik endoskop yıkama makinelerinde dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılabilir. Materyalleri tavsiyelere uygun olarak (hijyen planı veya dezenfeksiyon planına göre) makineye yerleştirin. Temizlenecek veya dezenfekte edilecek bütün üst yüzeyler ve boşluklar makine dezenfeksiyonuna uygun olmalıdır. Programlama yapabilen makinede dezenfeksiyon işlemi yapıldıktan sonra temiz su ile durulanır ve kuruması için beklenir.

Kullanım Konsantrasyonu
Glutaral Extra solüsyonun, alet dezenfeksiyonu için %10 oranında seyreltilerek kullanılır. (örnek 10 litre solüsyonun hazırlanışında 9 litre temiz suya karşılık 1 litre Glutaral Extra solüsyonu kullanılır) Bu işlemde hazırlanan Glutaral Extra solüsyonu en fazla 28 gün süre ile kullanılabilir. Bu sürenin sonunda solüsyonun yenisiyle değiştirilmesi gerekir. Ancak solüsyonda organik atık oluşumunda veya gözle görülür bir kirlilik oluştuğunda değiştirilmesi tavsiye edilir.

Elma® Buharlı Alet Temizleyiciler

Kimler Çevrimiçi

18 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi