Aletlerin bir otoklavda uygun şekilde paketlenmesi kritik bir görevdir ve doğru yapılması gereken bir görevdir. Ne yazık ki, yaygın günlük hatalar, paketleri işlerken dikkatli bir şekilde dikkate alınmadan kolayca meydana gelebilir. Herhangi bir küçük hata, yanlış paketleme malzemeleri ve uygun olmayan sızdırmazlık teknikleri kullanmaktan yetersiz sterilizasyon sürelerine kadar hastalar ve hatta personel için feci sonuçlara neden olabilir.

Diş muayenehanenizde alet ambalajını değerlendirirken bu 7 önemli faktörü göz önünde bulundurun.
 

Yanlış ambalaj malzemesi kullanımı

Normal plastik poşetler veya alüminyum folyo gibi otoklav sterilizasyonu için tasarlanmamış ambalaj malzemesinin kullanılması, diğer aletlerin ve otoklav haznesinin kirlenmesine yol açabilir.

Otoklavlar, hazne içindeki tüm aletleri iyice sterilize etmek için yüksek ısı ve buhar kullanır. Ancak, otoklavlama için tasarlanmamış malzemeye sarılırsa, ısı ve buhar düzgün bir şekilde nüfuz etmeyebilir ve aletlerin eksik sterilizasyonuna neden olabilir.

Uygun olmayan paketleme, pakette sıkışan nem veya plastik bozunması gibi termokimyasal reaksiyonlar nedeniyle cihazlara da zarar verebilir. Bu hasar, aletlerin ömrünün kısalmasına ve daha sık değiştirmelere neden olabilir.

Örneğin, enstrümanlarınız için kaliteli bir otoklav poşeti satın almak bir fark yaratabilir. Tyvek Torbalar ve Sterilizasyon Ruloları, Tıp Endüstrisinin yüksek kalite, hijyen ve güvenlik seviyeleri gereksinimini karşılar. Sterilizasyondan önce herhangi bir Tıbbi Cihazın paketlenmesi ve sterilizasyondan sonra sterilitenin korunması için uygundur. Çok çeşitli standart boyutlar arasından ve çift paketleme amaçları için seçim yapın.

 

 

Aşırı doldurulan paketler

Paketler öğelerle aşırı doldurulduğunda, büyük hava cepleri oluşabilir, bu da basıncın eşit olmayan dağılımına neden olarak sterilizasyon işlemi sırasında buharın paketin tüm içeriğine ulaşmasını önler. Sonuç olarak, sterilizasyon başarısız olabilir ve hasta güvenliği için potansiyel riskler oluşturabilir.

Özellikle, otoklav poşetlerine yerleştirilmiş eşyalar, düz bir şekilde döşenmek veya paket içinde serbestçe hareket etmek için yeterli alana sahip olmalıdır. Örneğin, sterilizasyon poşetlerine yerleştirilen diş ölçekleyicileri, poşetin etrafında yuvarlanabilmeli veya düz bir şekilde yerleştirilmelidir. Aşırı doldurma nedeniyle bunu yapamazlarsa, daha büyük bir kese tercih etmeniz veya enstrümanları birden fazla poşete bölmeniz önerilir.

Sterilizasyon poşetleri içinde yeterli aralık ve uygun düzenleme sağlayarak, diş aletlerinin etkili sterilizasyonunu teşvik ederek optimum buhar penetrasyonu elde edilebilir. Bu proaktif yaklaşım, yetersiz sterilizasyon olasılığını önemli ölçüde azaltır ve diş hekimliği muayenehanesinde hasta güvenliğini artırır.

 

 

Paketleri yanlış sarmak

Ambalajların yanlış sarılması, yetersiz buhar penetrasyonuna ve eksik sterilizasyona yol açabilir. Paketler güvenli bir şekilde sarılmalıdır, ancak buharın nüfuz etmesine izin vermek için çok sıkı olmamalıdır. Bu, poşet kullanıyorsanız, delikli hatta kapatın ve sargı kullanıyorsanız, aletleri kullanım talimatlarına göre sarmanın en iyi yolunu bilin anlamına gelir.

Sterilizasyonda gözlenen yaygın bir hata, poşetlerin aşırı katlanması ve plastik tabakaların birbirine temas etmesine neden olmasıdır. Sadece belirlenen delikli çizgi boyunca katlamanın önemini vurgulamak çok önemlidir. Aşırı katlama sadece kesenin bütünlüğünü tehlikeye atmakla kalmaz, aynı zamanda malzemenin içinden yeterli buhar nüfuz etmesini ve akışını engeller, böylece içinde bulunan tüm aletlerin sterilizasyonunu tehlikeye atar.

 

Doğru sarma, bir otoklav kullanırken verimliliği en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur. Doğru teknik, ambalaj malzemeleri içinde güvenli bir şekilde muhafaza sağlarken tüm öğeleri açığa çıkarır. Bu aynı zamanda aletleri yeniden sarmak için harcanan zamanı azaltabilir ve yanlış sarma tekniklerinin neden olduğu aşırı doygunluk nedeniyle yüzeylerde ek su lekelerini önleyebilir. Yanlış sarma teknikleri, sarılmış ambalajdaki içeriklerin sterilizasyon sonrası raf ömrünün azalmasına da neden olabilir.

 

Hasarlı ambalaj malzemesi kullanımı

Yırtılmış veya delinmiş ambalajlar veya hasarlı poşetler gibi hasarlı ambalaj malzemeleri, aletlerin kontaminasyonuna yol açabilir ve hastaları enfeksiyon riskine sokabilir. Ambalajdaki herhangi bir yırtık veya delik, öğeler otoklavdan çıkarıldıktan sonra kontaminasyona izin verecektir. Sonuç olarak, steriliteyi tehlikeye atmamak için bu ambalajların kullanımdan önce bütünlük açısından kontrol edilmesi gerekir.

Sterilizasyon sırasında aksilik riski, diş hekimleri kendilerini bir zaman sıkıntısı içinde bulduklarında artar. Ölçekleyiciler gibi aletleri aceleyle poşetlere yerleştirmek gibi örnekler, kese malzemesinin kazara delinmesine neden olabilir. Benzer şekilde, tüm aletlerin sarmadan önce bir kaset içine güvenli bir şekilde yerleştirilmesini sağlamamak, bir aletin paketten çıkıntı yapmasına neden olabilir ve bu da kaseti kullanan herkes için potansiyel bir keskin yaralanmaya neden olabilir. Ayrıca, ambalajın ötesine uzanan bir cihaz uygun sterilizasyona tabi tutulmayacak ve otoklavdan sonra bile steril olmayacaktır.

Bu senaryolar, alet kullanımı ve kaset hazırlığı sırasında dikkatli ve dikkatli olmanın önemini vurgulamaktadır. Otoklav poşetini veya çıkıntılı aletleri delme riski, aletleri poşetlere dikkatlice yerleştirerek ve kasetler içinde tam olarak muhafaza edilmeleri sağlanarak hafifletilebilir. Bu önleyici tedbirler sadece kasetleri kullanan diş hekimlerinin güvenliğini korumakla kalmaz, aynı zamanda sterilizasyon sürecinin etkinliğini de garanti eder.

 

 

Paketleri düzgün bir şekilde etiketlememek

Tıbbi cihazların sterilitesini sağlamak için bir otoklavda ambalajların uygun şekilde etiketlenmesi esastır. Ambalajların tarih, günün yük numarası, kullanılan kişi ambalajının baş harfleri ve sterilizatör ile etiketlenmesi, sterilizasyonla ilgili olası sorunların izlenmesi için doğru bir kayıt sağlar. Bu, tüm cihazların uygun şekilde sterilize edilmesini sağlamaya yardımcı olur ve profesyonellerin işlem sırasında meydana gelebilecek sorunları belirlemesine olanak tanır.

Ek olarak, her pakete paketleyicinin baş harflerini dahil ederek, olası hatalar hızlı ve kolay bir şekilde izlenebilir ve potansiyel olarak adresleme gerektiren uygun otoklav kullanımı için personel eğitimindeki boşlukları belirleyebilir.

Başarısız bir biyolojik gösterge validasyonu durumunda, etiketleme sistemi diş profesyonellerinin etkilenen cihazları hızlı bir şekilde bulmasını ve izole etmesini sağlar. Yerleşik karantina protokollerine bağlı kalmak, sorun çözülene kadar bu enstrümanların kullanımını güvenli bir şekilde durdurabilir ve yeniden test etmek, başarılı sterilizasyonu doğrular. Bu proaktif yaklaşım, yüksek hasta güvenliğinin korunmasına yardımcı olur ve diş prosedürleri sırasında yalnızca tamamen sterilize edilmiş aletlerin kullanılmasını sağlar. B.I. testi başarısızlığı ile ilgili izlenmesi gereken adımlarla ilgili otoklavınızın IFU'su için her zaman yönergelere bakın.

 

 

Kimyasal indikatörlerin kullanılmaması

Bir otoklav kullanırken kimyasal göstergeler gereklidir, çünkü uygun sterilizasyon için gerekli birçok parametrenin karşılandığını görsel olarak gösterebilirler.

Sıcaklığa duyarlı şeritler, sterilizasyon işlemlerinde en yaygın gösterge türü olarak yaygın olarak yaygın olarak kullanılır ve gerekli sıcaklığa ulaşıldığında renk değişikliğine uğrar. Bununla birlikte, paketin dışında sıcaklığa duyarlı bir göstergeye VE iç kısımda zaman, sıcaklık ve basınç gibi birden fazla değişkeni hesaba katan kapsamlı bir kimyasal göstergeye sahip olmak çok önemlidir.

Ambalajın dışına kimyasal bir gösterge yerleştirmek, ambalajın gerekli sıcaklık eşiğine geçip geçmediğini göstermek için görsel bir ipucu sağlar. Bu harici gösterge hızlı doğrulama için gereklidir ve başarılı sterilizasyonun ilk güvencesi olarak hizmet eder.

Dahili olarak, zaman, sıcaklık ve basınç dahil olmak üzere birden fazla değişkene yanıt veren bir kimyasal gösterge vazgeçilmezdir. Bu gösterge, ambalaj içindeki sterilizasyon koşullarının daha kapsamlı ve doğru bir değerlendirmesini sunar. Bu kritik değişkenleri izleyerek, dişhekimliği uzmanları sterilizasyon sürecinin uygun şekilde yürütüldüğünü tespit ederek, içerdiği cihazların güvenliğini ve bütünlüğünü sağlayabilir. 

 

 

Tek kullanım tek kullanımlıktır

Birden fazla sterilizasyon döngüsü için poşetleri veya sterilizasyon kağıtlarını yeniden kullanmayın. Yüksek sıcaklıklara ve buhara tekrar tekrar maruz kalmak, bunların parçalanmasına neden olarak kontaminasyon riskini artırabilir. Parçalanma, gözle de görülmeyebilir.

Çapraz bulaşma riskini azaltmak, kliniğinizde enfeksiyon kontrolünü geliştirmek ve herkesi güvende tutmak için ambalajın doğru kullanımını sağlayın.

 

 

 

Elma® Buharlı Alet Temizleyiciler

Kimler Çevrimiçi

19 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi